Workshop – Lego Serious Play. Afholdt for at sætte et skarpere fokus branding af SDU med udgangspunkt i at se på gevinster mellem SDU og erhvervsliv, modernitet og studerende.

SYDDANSK UNIVERSITET

Kunde: Syddansk Universitet

CASEBESKRIVELSE

For at udvikle en skarp kommunikation og stærkt brand for SDU med indsigt i identitet og bevidsthed i omverdenen etablerede INNOVAZION 2 workshops med en udvalgt fokus gruppe, hvor erhvervslivet, de studerende og lektor, dekan var repræsenteret. Med baggrundsmaterialer udarbejdet af SDU i tidligere processer blev 3 hovedområder udvalgt til yderligere belysning: 1: SDU og erhvervslivet. 2: Modernitet på SDU. 3: Studerende på SDU.

Formål:
At danne grundlag for udvikling af et brand for SDU, som i en kort og entydig formulering beskriver SDU.

Hvorfor?
SDU ønskede at skabe et brand, som kendetegnede universitetet udover geografisk placering og et godt universitet.

Hvordan?
INNOVAZION tog afsæt i grundmateriale udarbejdet af brandgruppe hos SDU og valgte at sammensætte en fokusgruppe, som repræsenterede undervisere (lektor, dekan), studerende og erhvervsfolk. Dette for at få en kvalificeret bred repræsentation fra de områder vi ønskede at belyse. Med det kreative procesværktøj LEGO Serious Play, blev der arbejdet med en bred idégenerering om en fremtidig branding for SDU.

Et sammentræk af de to afholdte workshops viste essensen af, hvad SDU med fordel kan brande sig under i fremtiden. Et brand, som vil differentiere sig fra andre universiteter og være med til at skabe en unik plads i bevidstheden hos studerende, nye og kommende, hos ansatte og i erhvervslivet.

Læs mere om SDU

Case