Projektledelse af 3-årigt EU-projekt med deltageles fra SDU, Teknologisk Institut, Force Technology, Udviklingsråd Sønderjylland og Odense Kommune. Mål for projektet var udvikling af 24  velfærdsteknologiske afsætningsparate prototyper.

WELFARE TECH

Kunde: Welfare Tech

CASEBESKRIVELSE

For Welfare Tech arbejdede Marianne Zander (CEO INNOVAZION) som projektleder for et større 3-årigt EU-projekt. Welfare Tech blev tildelt 92 mil. kr. til at arbejde med velfærdsteknologi som potentielt forretningsområde, der på sigt kunne generere flere arbejdspladser i region Syddanmark.

Der blev oprettet 8 delprojekter, hvor Marianne Zander varetog rollen som projektleder for 1 af de 8 projekter; Delprojekt A. I projektet skulle udvikles 24 velfærdsteknologiske og afsætningsparate prototyper. Processen og vejen mod målet var op til projektgruppen at definere. Projektgruppen bestod af deltagere fra SDU, Teknologisk Institut, Force Technology, Udviklingsråd Sønderjylland, Udvikling Odense (Odense Kommune). Med meget kompetente deltagere i gruppen blev tilgangen til opgaven mødt med stort engagement og spændende udviklingsmetoder, som rummede idégenereringsværktøjer som bl.a. Lego Serious Play og Rapid Engineering. Der var spændende virksomhedsbesøg og møder med offentlige institutioner, som efterspurgte velfærdsteknologi. Men også møder med nøglepersoner indenfor sygehusvæsnet, som efterspurgte ny viden og teknologier for at efterkomme krav og ønsker fra politisk side og hos fremtidens borgere.

De 3 år og udvikling af 24 prototyper blev afrundet med en Living Lab udstilling i DOK5000 i Odense. Hver model havde deres eget podie, og var beskrevet i et samlet prospekt med præsentation af alle 24 modeller med tilhørende billeder, dokumentation og kvalificering. Udstillingen var besøgt af virksomheder fra både ind- og udland og havde til formål at inspirere og bidrage til at synliggøre det forretningsmæssige potentiale og bringe prototyperne videre til next level.

Som projektleder for Delprojekt A var opgaven at drive projektet og skabe værdi for både projektejer (WTR) og for de deltagende parter i projektet. At stå for løbende afrapportering af EU-projektet og at skabe og afvikle den endelige Living Lab udstilling i samspil med WTR og projektdeltagerne.

Læs mere om Welfare Tech
Kunden fortæller

Anette Pihl Østergaard

LEDER AF ODENSE LET´S PLAY OG STJERNESKIBET – INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI. ODENSE KOMMUNE

Se flere cases
Marianne Zander – din ledelse af Delprojekt A i det 3-årige EU-projektet for Welfare Tech var sikker og overbevisende. Projektet involverede samarbejde mellem offentlige og private organisationer, og din evne til at styre dette samarbejde har været afgørende for projektets succes. Du har formået at samle og motivere en gruppe af meget dygtige mennesker fra forskellige organisationer, herunder SDU, Teknologisk Institut, Force Technology, Udviklingsråd Sønderjylland og Udvikling Odense. Som projektleder gjorde du et fantastisk stykke arbejde med at organisere og styre Delprojekt A i mål.
Din løbende og regelmæssige rapportering af EU-projektet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter de nødvendige regler og retningslinjer har været meget vigtig. Det hjalp med til at sikre, at projektet fulgte det overordnede EU-tilsagn samt de krav, der understøttede projektets berettigelse og skabte en god struktur og fremdrift. Dit initiativ til afslutningen af projektet med Living Lab-udstillingen i DOK5000 i Odense var en betydningsfuld milepæl. Hvert podie, model og prospekt, du og projektgruppen forberedte, afspejlede projektets succes. Besøget af virksomheder fra både ind- og udland understregede udstillingens betydning for at vise velfærdsteknologiens potentiale.
Din rolle som projektleder for Delprojekt A har skabt værdi for både Welfare Tech og projektpartnere. Du har vist dig som en stærk leder, der forstår at gennemføre strategiske mål i et offentlig-privat samarbejde underlagt reglerne for EU-projekter. Din indsats har haft en positiv indvirkning, ikke kun for Welfare Tech, men også for det samlede projekt.

Case